Gizlilik Politikası

Bu beyan CleanGotemizlik.com’un (CleanGo İnternet Hizmetleri L.Ş) gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Cleangotemizlik.com, siteyi ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm yükümlülükleri üstelenmiştir.Gizlilik ilkeleri; Cleangotemizlik.com ve bağlı tüm siteler, mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. Clangotemizlik.com ve ve mobil uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.


1.    Cleangotemizlik.com hizmet satın alma aşamasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi Cleangotemizlik.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

2.    Cleangotemizlik.com’da kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlanmaktadır.

3.   Kullanıcıların, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi, sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir.


Kişisel Bilgileriniz Nerelerde Kullanılmaktadır?
Cleangotemizlik.com sitesi üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı/Kullanıcılar'dan temin edilen "Kişisel Bilgiler"i ( isim-soyisim, telefon, Gsm numarası, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, iban, kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:
 

  • Yayınlar göndermek,
  • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
  • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
  • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
    

Cleangotemizlik.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak ,
 

  • Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
  • Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla,
  • tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı/Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise info@cleangotemizlik.com adresine bu konuda e mail atmaları gerekmektedir. Cleangotemizlik.com işbu mail aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır.

Cleangotemizlik.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.
Cleangotemizlik.com, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklarauyulmasının gerektiği haller,
Cleangotemizlik.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
 

  • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
    

Cleangotemizlik.com göndereceği e-postalarda, hiç bir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Cleangotemizlik.com, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.


Kişisel Bilgilerinize Ulaşma ve Düzeltme Hakkında

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, öneri veya üyelik iptal işlemi için info@cleangotemizlik.com mail adresine, Kişisel Verilere ilişkin talep ve sorularınız için info@cleangotemizlik.com adresine ileti gönderiniz.
 

Kişisel Bilgilerinizin Saklanma Süresi
Cleangotemizlik.com Kullanıcı tarafından belirtilen kişisel bilgileri, Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi ve Site’ye konu Hizmetler’in sağlanması için işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca şirket bünyesinde saklı tutulacaktır.
Buna ek olarak, Şirket, Kullanıcı Sözleşme’sinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

Kullanıcıların onaylamaları halinde onaylı Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu 3 (Üç) yıl boyunca saklanacaktır.

Kullanıcılar satıcıların adı soyadına, ikametgahının bulunduğu il adresine, onaylanmış cep telefon numarasına info@cleangotemizlik.com adresine mail atarak veya site üzerindeki iletişim araçlarını kullanarak her zaman ulaşabilirler.

Emin misin ?

Şimdi kapatırsan form sıfırlanacak
FİYAT: 85 TL KDV DAHİL
EVİNİZİN BÜYÜKLÜĞÜ NEDİR ?
1+0
131 TLden başlayan fiyatlar
1+1
146 TLden başlayan fiyatlar
2+1
164 TLden başlayan fiyatlar
3+1
174 TLden başlayan fiyatlar
4+1
182 TLden başlayan fiyatlar
Evim daha
büyük
Boş Ev Temizliği
Oturma Düzeyinde
Ev Temizliği
TEMİZLİK HİZMET SÜRESİ
 • 4 Saat
PERSONEL SAYISI
 • 1 Kişi
HANGİ SIKLIKLA HİZMET ALMAK İSTERSİNİZ ?
Tek Sefer
85 TL
İki Haftada Bir
80 TL
Haftada Bir
78 TL
EVCİL HAYVANIN VAR MI ?
 • Evet
 • Hayır
RANDEVU
TEMİZLİK PERSONELİNE NOTUNUZ VAR MI ?
KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ
ÖDEME YÖNTEMİ SEÇİN
-

Tebrikler! Siparişiniz Tamamlandı!

Sipariş Numaranız:

Temizlik hizmeti satın aldığınız için Cleango ailesi olarak size teşekkür ederiz.

Telefonunuz üzerinden sizinle siparişiniz ile ilgili iletişime geçeceğiz.

Sipariş Numaranız:

Ödeme yapmanız gereken tutar:

Siparişiniz henüz tamamlanmadı. Siparişinizi tamamlamak için lütfen aşağıdaki "SİPARİŞİ TAMAMLA"'ya basın.

Sipariş Numaranız:

Ödeme yapmanız gereken tutar:

Siparişiniz henüz tamamlanmadı. Siparişinizi tamamlamak için lütfen aşağıdaki "SİPARİŞİ TAMAMLA"'ya basın.